Huisregels

Om onze accomodatie zo mooi mogeljk te houden zijn er enkele huisregels opgesteld.

 

 

 

 

Naast deze basisregels zijn er natuurlijk ook nog onze huisregels”:

 

1.  Alle rijdende leden van L.R de Vestingruiters en Grolse ponyclub en aandeelhouders stichting manege kunnen vrij gebruik maken van de gehele accommodatie echter niet tijdens lesuren van de vereniging.

 

2. Alleen tijdens lesuren van L.R. Vestingruiters en Grolse ponyclub is er toegang tot de kantine.

 

3.  Het is verboden te longeren. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt op aanwijzing van de instructie waarbij longeren kort toegestaan kan worden.

 

4 Mest moet tijdens en na afloop van de les of vrij rijden direct opgeruimd worden. Dit geldt voor zowel de binnen- als buitenbak als ook het parkeerterrein.

 

5 Het is verboden paarden los te laten lopen en vrij te laten springen, tenzij hiervoor door stichting manege in groepsverband iets wordt georganiseerd

 

6 Alle rijdende leden van LR de Vestingruiters en Grolse Ponyclub en de niet rijdende en steunende leden kunnen in overleg met de vertegenwoordiger van de stichting manege georganiseerd gebruik maken van de accommodatie voor bijvoorbeeld paarden en pony’s vrij laten springen of voorbrengen.

 

7 Indien men al dan niet in groepsverband de accommodatie wil huren voor bijvoorbeeld privé lessen dient er eerst overleg plaats te vinden met de vertegenwoordiger van de stichting manege en het bestuur van L.R. de Vestingruiters en de Grolse ponyclub.

 

8 Binnen de gehele accommodatie is roken niet toegestaan.

 

9 Rijden met cap is te allen tijde verplicht!

 

10 Vanwege ons veiligheidscertificaat is iedereen verplicht om af te stappen bij het betreden van de hal via de zijdeur. Op het paard blijven zitten is alleen toegestaan tijdens wedstrijden wanneer de deur op de kopse kant van de manege gebruikt wordt.

 

11 Het is NIET toegestaan om de paardentrailers hier uit te mesten                                            

 

12    De indeling in de diverse lessen gebeurt door het bestuur in overleg met de instructie.

 

13    Indien de lessen worden gevolgd is men bij verhindering verplicht 24 uur van te voren hiervan kennis te geven.

 

14    Verschijnt men te laat in de les, vraag dan de instructie om toestemming om alsnog de les bij te wonen.

 

15   Bij de springlessen is het gebruikelijk dat er geholpen wordt met het opbouwen en afbreken van de hindernissen. De eerste les helpt met het opbouwen en de laatste les helpt met het afbreken.

 

16   De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen, brand, diefstal, enz. van paard of pony; een WA verzekering is verplicht

 

17   De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken c.q. beschadiging door brand, diefstal, enz, van het harnachement of enig ander eigendom op of in haar terreinen en accommodatie.

 

18    Na iedere les dient er geveegd te worden.

 

19   Verontreiniging in en om de manege/opzadelplaatsen/parkeerplaats dient te worden opgeruimd.

 

20    Bij aanwezigheid op de accommodatie dient men elkaar met respect te behandelen.

 

21    Voor honden op het terrein geldt een aanlijnplicht.

 

22   Jeugdleden onder de 18 jaar mogen alleen gebruik  maken van de accommodatie indien er minimaal één ander lid/begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig is.

 

 

23   Alle paarden/pony’s die van de accommodatie gebruik maken dienen gezond te zijn en te zijn ingeënt conform KNHS wedstrijdvoorschriften.

 

24   In de zomer duren de lessen drie kwartier. Het in- en uitstappen gebeurt dan buiten deze 3 kwartier om in een ander gedeelte van de rijbaan waar geen lessen worden gegeven.

 

25   In de winter duren de lessen 1 uur, in dit uur wordt er ook in- en uitgestapt (leswissel) in de binnenbaan.

 

26   Ouders/derden worden verzocht zich tijdens de lessen niet langs de bakrand te begeven. Liever in de kantine of op het terras, dit om zo min mogelijk verstoringen te krijgen tijdens de les.

 

27   De instructie kan niet inhoudelijk op de lessen worden aangesproken. Mochten er op en/of aanmerkingen zijn m.b.t de kwaliteit van de lessen en het functioneren van de instructie kan dit bij het bestuur gemeld worden.

 

28   Wel kan voorafgaande aan de les kort iets worden medegedeeld/besproken met de instructie. Bijv. paard net geënt, kind niet fit, enz.  wat mogelijkerwijs van invloed zou kunnen zijn voor de les.

 

 

Naast deze basisregels zijn er natuurlijk ook nog onze huisregels”:

 

1.  Alle rijdende leden van L.R de Vestingruiters en Grolse ponyclub en aandeelhouders stichting manege kunnen vrij gebruik maken van de gehele accommodatie echter niet tijdens lesuren van de vereniging.

 

2. Alleen tijdens lesuren van L.R. Vestingruiters en Grolse ponyclub is er toegang tot de kantine.

 

3.  Het is verboden te longeren. Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt op aanwijzing van de instructie waarbij longeren kort toegestaan kan worden.

 

4 Mest moet tijdens en na afloop van de les of vrij rijden direct opgeruimd worden. Dit geldt voor zowel de binnen- als buitenbak als ook het parkeerterrein.

 

5 Het is verboden paarden los te laten lopen en vrij te laten springen, tenzij hiervoor door stichting manege in groepsverband iets wordt georganiseerd

 

6 Alle rijdende leden van LR de Vestingruiters en Grolse Ponyclub en de niet rijdende en steunende leden kunnen in overleg met de vertegenwoordiger van de stichting manege georganiseerd gebruik maken van de accommodatie voor bijvoorbeeld paarden en pony’s vrij laten springen of voorbrengen.

 

7 Indien men al dan niet in groepsverband de accommodatie wil huren voor bijvoorbeeld privé lessen dient er eerst overleg plaats te vinden met de vertegenwoordiger van de stichting manege en het bestuur van L.R. de Vestingruiters en de Grolse ponyclub.

 

8 Binnen de gehele accommodatie is roken niet toegestaan.

 

9 Rijden met cap is te allen tijde verplicht!

 

10 Vanwege ons veiligheidscertificaat is iedereen verplicht om af te stappen bij het betreden van de hal via de zijdeur. Op het paard blijven zitten is alleen toegestaan tijdens wedstrijden wanneer de deur op de kopse kant van de manege gebruikt wordt.

 

11 Het is NIET toegestaan om de paardentrailers hier uit te mesten                                            

 

12    De indeling in de diverse lessen gebeurt door het bestuur in overleg met de instructie.

 

13    Indien de lessen worden gevolgd is men bij verhindering verplicht 24 uur van te voren hiervan kennis te geven.

 

14    Verschijnt men te laat in de les, vraag dan de instructie om toestemming om alsnog de les bij te wonen.

 

15   Bij de springlessen is het gebruikelijk dat er geholpen wordt met het opbouwen en afbreken van de hindernissen. De eerste les helpt met het opbouwen en de laatste les helpt met het afbreken.

 

16   De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor ziekte, ongevallen, brand, diefstal, enz. van paard of pony; een WA verzekering is verplicht

 

17   De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken c.q. beschadiging door brand, diefstal, enz, van het harnachement of enig ander eigendom op of in haar terreinen en accommodatie.

 

18    Na iedere les dient er geveegd te worden.

 

19   Verontreiniging in en om de manege/opzadelplaatsen/parkeerplaats dient te worden opgeruimd.

 

20    Bij aanwezigheid op de accommodatie dient men elkaar met respect te behandelen.

 

21    Voor honden op het terrein geldt een aanlijnplicht.

 

22   Jeugdleden onder de 18 jaar mogen alleen gebruik  maken van de accommodatie indien er minimaal één ander lid/begeleider van 18 jaar of ouder aanwezig is.

 

 

23   Alle paarden/pony’s die van de accommodatie gebruik maken dienen gezond te zijn en te zijn ingeënt conform KNHS wedstrijdvoorschriften.

 

24   In de zomer duren de lessen drie kwartier. Het in- en uitstappen gebeurt dan buiten deze 3 kwartier om in een ander gedeelte van de rijbaan waar geen lessen worden gegeven.

 

25   In de winter duren de lessen 1 uur, in dit uur wordt er ook in- en uitgestapt (leswissel) in de binnenbaan.

 

26   Ouders/derden worden verzocht zich tijdens de lessen niet langs de bakrand te begeven. Liever in de kantine of op het terras, dit om zo min mogelijk verstoringen te krijgen tijdens de les.

 

27   De instructie kan niet inhoudelijk op de lessen worden aangesproken. Mochten er op en/of aanmerkingen zijn m.b.t de kwaliteit van de lessen en het functioneren van de instructie kan dit bij het bestuur gemeld worden.

 

28   Wel kan voorafgaande aan de les kort iets worden medegedeeld/besproken met de instructie. Bijv. paard net geënt, kind niet fit, enz.  wat mogelijkerwijs van invloed zou kunnen zijn voor de les.

 

 

Social media

Contact aanvraag

Agenda

Op het moment hebben we niks in de agenda staan.